DOM STAREJŠIH LENDAVA
IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA

Predstavitev zavoda


                         OBVESTILO

 

              Spoštovani zunanji odjemalci kosil!

 

Obveščamo vas, da bomo s četrtkom, 15. 4. 2021 začeli izdajati zunanja kosila. Predhodno se prosim naročite.

Vodja prehrane: 0592 53 173

Kuhinja: 0592 53 161

 

Kosila izdajamo od 11.00 do 15.00 ure!

 

Ker še vedno obstaja nevarnost širjenja in prenosa virusa, je potrebno dosledno upoštevati vse preventivne ukrepe in priporočila za zajezitev širjenja okužb.

 

Lepo vas pozdravljam in ostanite zdravi!

 

Vodja prehrane:

Danica Bogar-R.

 

 

Dom starejših Lendava je javni socialnovarstveni zavod za institucionalno varstvo starejših. Ustanovljen je bil v mesecu septembru 1994. leta, svojo dejavnost pa je začel opravljati v mesecu novembru istega leta. Proti koncu omenjenega meseca je namreč Dom sprejel prve stanovalce.

 

 

 

Dom starejših Lendava zagotavlja institucionalno varstvo starostnikom iz UE Lendava, teh je več kot 90%, medtem, ko ostali stanovalci prihajajo iz bližnje in dalnje okolice. Povprečna starost stanovalcev je 81 let, starostna struktura pa kaže na to, da je največji delež stanovalcev starih med 80 in 90 let. V Domu živi 19 stanovalcev, ki so starejši od 90 let, med njimi pa je najstarejša stanovalka, ki bo letos dopolnila 101 leto starosti.

 

 

 


Glasilo: Domski klopotec

Izlet skupine Vijolice v Radmožance

Preberi več

KD Hotiza, ljudski pevci

Preberi več

Mladenke ob materinskem dnevu

Preberi več

KD Žižki, slovenske ljudske pevke

Preberi več

Aktivno dopoldne z Novartisom

Preberi več

Izlet s stanovalci Doma

Preberi več