DOM STAREJŠIH LENDAVA
IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA

Gospodinjska skupnost


  CENIK STORITEV OSKRBE Z VELJAVNOSTJO OD 01.04.2022 DALJE    
     
     Dnevne cene po kategorijah oskrbe
    EUR
I. CENE OSKRBE PO VRSTAH SOBE          
  Vrsta sobe oskrba oskrba oskrba oskrba oskrba
    I II III.a III.b IV
1. Dvoposteljna soba - gospodinjska skupnost          
   Oskrba  20,13 25,30 30,48 34,97 32,93
   Nadstandard;  2,51 2,51 2,51 2,51 2,51
    - lastna kopalnica + 5% oskrbe I   1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
    - terasa, dvoposteljna soba +2,5% oskrbe I  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
    - dodatna oprema v dvoposteljni sobi - 2,5 % oskrbe 1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
    - soba več kot 20% večja od predpisanih standardov + 2,5% oskrbe I  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
  Skupaj: 22,64 27,81 32,99 37,48 35,44
  Skupaj 30 dni:  679,20 834,30 989,70 1.124,40 1.063,20
             
2. Enoposteljna soba - gospodinjska skupnost          
   Oskrba  20,13 25,30 30,48 34,97 32,93
   Nadstandard;  7,05 7,05 7,05 7,05 7,05
    - enoposteljna soba + 20% oskrbe I  4,02 4,02 4,02 4,02 4,02
    - terasa, enoposteljna soba +5% oskrbe I  1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
    - dodatna oprema v enoposteljni sobi - 5 % oskrbe 1 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
    - soba več kot 20% večja od predpisanih standardov + 5% oskrbe I  1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
  Skupaj: 27,18 32,35 37,53 42,02 39,98
  Skupaj 30 dni:  815,40 970,50 1.125,90 1.260,60 1.199,40
             
II. ODSOTNOST - REZERVACIJA          
             
  Za čas, ko je uporabnik napoten na bolnišnično zdravljenje, zdraviliško zdravljenje ali je iz drugih razlogov          
  odsoten, se cena kategorije oskrbe, v katero je uporabnik razvrščen, s prvim dnem odsotnosti  zniža za           
  stroške živil, če je odsotnost najavljena najmanj 2 dni prej, če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega           
  dne odsotnosti dalje.           
  (11. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev - Ur.l.RS, št. 87/06).          
  Cena oskrbe se zniža za stroške živil, ki znašajo 3,85 EUR.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Izlet skupine Vijolice v Radmožance

Preberi več

KD Hotiza, ljudski pevci

Preberi več

Mladenke ob materinskem dnevu

Preberi več

KD Žižki, slovenske ljudske pevke

Preberi več

Aktivno dopoldne z Novartisom

Preberi več

Izlet s stanovalci Doma

Preberi več