DOM STAREJŠIH LENDAVA
IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA

Storitev institucionalnega varsta starejših v Domu starejših Lendava


  CENIK STORITEV OSKRBE Z VELJAVNOSTJO OD 01.04.2022 DALJE    
     
     Dnevne cene po kategorijah oskrbe
    EUR
I. CENE OSKRBE PO VRSTAH SOBE          
  Vrsta sobe oskrba oskrba oskrba oskrba oskrba
    I II III.a III.b IV
1. Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice          
   Oskrba  20,13 25,30 30,48 34,97 32,93
   Nadstandard           
  Skupaj: 20,13 25,30 30,48 34,97 32,93
  Skupaj 30 dni:  603,90 759,00 914,40 1.049,10 987,90
             
2. Dvoposteljna soba z lastno kopalnico          
   Oskrba  20,13 25,30 30,48 34,97 32,93
   Nadstandard skupaj:  1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
   - lastna kopalnica + 5% oskrbe I  1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
  Skupaj: 21,14 26,31 31,49 35,98 33,94
  Skupaj 30 dni:  634,10 789,20 944,60 1.079,30 1.018,10
             
3. Troposteljna soba          
  Oskrba 20,13 25,30 30,48 34,97 32,93
  Podstandard: 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
  - troposteljna soba - 5% oskrbe I 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
  Skupaj: 19,12 24,29 29,47 33,96 31,92
  Skupaj 30 dni:  573,71 728,81 884,21 1.018,91 957,71
             
4. Štiriposteljna soba          
  Oskrba 20,13 25,30 30,48 34,97 32,93
  Podstandard: 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01
  - štiriposteljna soba  - 10% oskrbe I 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01
  Skupaj: 18,12 23,29 28,47 32,96 30,92
  Skupaj 30 dni:  543,51 698,61 854,01 988,71 927,51
             
5. Enoposteljna soba s souporabo kopalnice          
   Oskrba  20,13 25,30 30,48 34,97 32,93
   Nadstandard;  2,01 2,01 2,01 2,01 2,01
   - enoposteljna soba + 10% oskrbe I 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01
  Skupaj: 22,14 27,31 32,49 36,98 34,94
  Skupaj 30 dni:  664,29 819,39 974,79 1.109,49 1.048,29
             
6. Enoposteljna soba z lastno kopalnico          
   Oskrba  20,13 25,30 30,48 34,97 32,93
   Nadstandard;  4,02 4,02 4,02 4,02 4,02
    - enoposteljna soba + 10% oskrbe I  2,01 2,01 2,01 2,01 2,01
    - lastna kopalnica + 10% oskrbe I   2,01 2,01 2,01 2,01 2,01
   Skupaj:  24,15 29,32 34,50 38,99 36,95
  Skupaj 30 dni:  724,50 879,60 1.035,00 1.169,70 1.108,50
             
II. ODSOTNOST - REZERVACIJA          
             
  Cena oskrbe se zniža za stroške živil, ki znašajo 3,85 EUR.          

Za čas, ko je uporabnik napoten na bolnišnično zdravljenje, zdraviliško zdravljenje ali je iz drugih                                                             razlogov odsoten, se cena kategorije oskrbe, v katero je uporabnik razvrščen, s prvim dnem odsotnosti                                            zniža za stroške živil, če je odsotnost najavljena najmanj 2 dni prej, če odsotnost ni bila najavljena,                                                          pa od drugega dne odsotnosti dalje.                                                                                                                                                                      (11. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev - Ur.l.RS, št. 87/06).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Izlet skupine Vijolice v Radmožance

Preberi več

KD Hotiza, ljudski pevci

Preberi več

Mladenke ob materinskem dnevu

Preberi več

KD Žižki, slovenske ljudske pevke

Preberi več

Aktivno dopoldne z Novartisom

Preberi več

Izlet s stanovalci Doma

Preberi več