1. februar 2016. 07:35

Izvedba dozidave in nadzidave objekta Doma starejših Lendava

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA

Naročnik: DOM STAREJŠIH LENDAVA
IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA
Slomškovo naselje 7
9220 LENDAVA
Objekt: DOM STAREJŠIH LENDAVA
Predmet javnega naročila: IZVEDBA DOZIDAVE IN NADZIDAVE OBJEKTA
DOMA STAREJŠIH LENDAVA
(pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki)
Vrsta postopka za oddajo
javnega naročila:
Postopek naročila male vrednosti
Št. javnega naročila: 4301-3/2016-1/100
Objava javnega naročila: Portal javnih naročil

 

za podrobnejše informacije si prenesite spodnje priloge: