1. april 2022. 12:09

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBA DEL REKONSTRUKCIJE DOMA STAREJŠIH LENDAVA Z NAMENOM ZAGOTOVITVE POGOJEV VARNEGA DELOVANJA V ČASU IZBRUHA OKUŽB IN ODPRAVA VEČPOSTELJNIH SOB

Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru  Operativnega  programa  za izvajanje evropske  kohezijske  politike  v  obdobju  2014-2020,  prednostne  osi  15- »REACT EU – ESRR«,  prednostno področje »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«