25. november 2021. 13:48

POVABILO K PONOVNI ODDAJI PONUDBE

Dom starejših Lendava, Idősebb polgárok otthona Lendva, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava – Lendva

 

Številka: 4300-1/2019-1/100

Datum: 22.11.2021

 

POVABILO K PONOVNI ODDAJI PONUDBE

 

V skladu z Zakonom o javnih naročilih ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18) je naročnik z objavo NA PORTALU JAVNIH NAROČIL, pod št. JN0067738/2019-B01 z dne 26.09.2019 in v Uradnem listu EU, datum objave 26.09.2019, številka objave 2019/S 187 - 453843 izvedel 1. fazo omenjenega postopka za dobavo prehrambenega blaga.

 

Na podlagi Zakona o javnih naročilih ZJN-3, (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18) in 1. člena Okvirnega sporazuma o dobavi živil, ki ga imamo sklenjenega s strankami okvirnih sporazumov, vas vabimo, da podate ponudbe za ustrezen sklop za naslednje dvanajst mesečno obdobje (od 01.01.2022 do 31.12.2022).     

 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisano dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. V kolikor nam ne boste posredovali novih podatkov za merila »Delež živil, ki so pridelana na ekološki način« ter »Embalaža«, bomo pri ocenjevanju vaše ponudbe upoštevali podatke, ki ste nam jih predložili ob ponudbi na javno naročilo št. JN006738/2019-B01.

 

V vsakem primeru pa nam morate predložiti izpolnjen »Obrazec predračuna« za posamezen sklop živil, ki vam je na voljo na spletni strani:

http://www.dslendava.si/sl/javna-narocila.

 

 

MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo naročniku predložene najkasneje do 10.12.2021 do 12:00 ure osebno ali po pošti na naslov:

 

Dom starejših Lendava - Idősebb polgárok otthona Lendva

Slomškovo naselje 7

9220 LENDAVA

 

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v predmetnem razpisu in bodo pravilno označene, s pripisom (v levem kotu spodaj): NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO, št. 4300-1/2019-1/100 – II faza. Obvestilo o oddaji naročila bodo ponudniki prejeli po elektronski pošti.

 

Kontaktna oseba: Darja Hajdinjak, tel.: 059 253 152

 

Vsi zainteresirani kandidati vljudno vabljeni k oddaji ponudb.

 

 

Za naročnika:

Goran Kuzma

Lendava 22.11.2021