12. marec 2012. 08:16

Prenova objekta dom starejših Lendava (JN2677/2012, objavljeno 12.03.2012)

   
 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«.