2. marec 2010. 08:27

Razpisna dokumentacija za Gradnjo nadstreška med obstoječimi objekti pri DS Lendava

Razpisna dokumentacija je v priloženi prilogi.

Priponke: