DOM STAREJŠIH LENDAVA
IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA

O nas


»Vsak nov dan je novo darilo.

Ne dovolite, da včerajšnje napake

uničijo lepoto današnjega dne.

Vsak dan prinaša nov

izvir ljubezni, veselja, odpuščanja«.

 

V Domu starejših Lendava se še kako zavedamo, da je naš vsak nov dan novo darilo, da nam je vsak dan našega življenja podarjen in da ga zaradi tega moramo napolniti z veseljem in dobro voljo. V želji, pomoč sprejeti in pomoč dajati se nam dogajajo tudi nerodnosti, tudi napake. Znamo se tudi opravičiti, se svojim nerodnostim nasmejati in iti dalje. Ne dopustimo, da bi nam naše napake pokvarile veselja do življenja, do tega da smo vedno boljši, pogumnejši, da si upamo.

Vsak nov dan je pri nas nov začetek, vsako jutro novo pričakovanje, veliko je veselja in dobre volje, delimo si srečne in žalostne trenutke, se skupaj smejemo in jočemo. Štiriindvajset ur na dan si delimo iskanje poti v skrbi za življenje naših stanovalcev, skupaj z njimi iščemo načine za dvig kakovosti življenja, zadovoljstvo in veselje.

To delamo že od leta 1994, ko je bil ustanovljen naš Dom in je odprl vrata za stanovalce, ki pretežno prihajajo iz območja Upravne enote Lendava. Pri nas bivajo tudi stanovalci iz ostalih delov Slovenije, ki so se jim naša prijaznost, dobra volja in storitve dopadle in so ostali pri nas in skupaj z nami gradijo našo skupnost na tem severovzhodnem delo Slovenije, ki jo omejuje na eni strani meja z Madžarsko in na drugi meja s Hrvaško. Mesto Lendava je umeščeno pod hribom Lendavskih goric na vzhodni strani, z ostalih strani pa ga obdaja ravnica vse do reke Mure in gozda črne jelše.

Kot v življenju ni nič stalnega, se je razvijal tudi naš Dom, ki je bil grajen za 122 stanovalcev, pa smo ga v naslednjih letih dograjevali, dodajali nove vsebine, tudi dve gospodinjski skupnosti, ki so bile ene prvih v Sloveniji, s konceptom dela, ki nudi stanovalcev nadstandardno namestitev, več ugodja in udobja. Gospodinjske skupnosti spominjajo na domače gospodinjstvo, na življenje v družini, so precej samostojne, še zlasti pri pripravi obrokov in gospodinjskih opravilih.  

Oskrba v domu je prilagojena potrebam, željam in pričakovanjem stanovalcev, ki jim skušamo pomagati pri stvareh, ki jih sami ne zmorejo, jih spodbujamo pri dnevnih aktivnostih in vključevanju v skupine za samopomoč, sklepanje prijateljskih vezi in jim pomagamo, da ne izgubijo stika s socialno mrežo, v katero so bili vključeni večji del svojega življenja.

Trenutno je uradna kapaciteta našega Doma 172 mest za izvajanje institucionalnega varstva starejših, zdravstvene nege, zdravstvene rehabilitacije ter  izvajanje osnovne in specialistične konziliarne dejavnosti, skladno z naravo dejavnosti in mrežo javne zdravstvene službe. Dom je toliko majhen, da se v njem vsi poznamo, da lahko slišimo in poznamo mnoge zgodbe življenja, ki jih je lepo slišati, ker so zgodbe življenja, ki ga danes več ne poznamo in dragocen spomin na mladost.

Vsi zaposleni, ki nas je čez sto se trudimo k izboljšanju kakovosti življenja naših stanovalcev pri izvajanju storitev celodnevnega varstva, začasnih namestitev in dnevnega varstva. Tako stanovalce dnevno vključujemo v delovno terapijo, fizioterapijo in prostočasovne aktivnosti. Stanovalci se lahko vključijo v eno od skupin za samopomoč, k pevskemu zboru ali dejavnostim v okviru projekta »Nasmehni se« in »Družabništvo«.

V okviru naše dejavnosti izvajamo tudi storitev »Pomoč družini na domu« in smo tako prisotni tudi v okolju od koder prihajajo naši stanovalci, z našimi storitvami pa starejšim omogočamo, da lahko ob pomoči živijo doma ali jim pomagamo, da živijo doma čim dalj časa.

V Domu skrbimo za kulturno in versko življenje naših stanovalcev, skupaj praznujemo rojstne dneve, prirejamo izlete in piknike, urejamo naše visoke grede ali gremo na sprehode v okolici doma ali v mesto. Sodelujemo z občinami, Župnijo Lendav, Evangeličansko občina Lendava, raznimi društvi v okolici, šolami, vrtci, drugimi zavodi in skupaj pripravljamo srečanja, prireditve in druženja.

Stanovalci imajo vsak dan zagotovljeno zdravniško oskrbo Zdravstvenega doma Lendava in njihove zdravnice ter zdravnika psihiatra.

Ker želimo slediti trendom razvoja storitev, ki so primerljiva zahodno evropskim državam, vsa razpoložljiva sredstva vlagamo v posodobitev našega Doma, nabavo pripomočkov za delo in razvoj kadra. Kakovost naših storitev preverjamo in razvijamo v okviru sistema kakovosti E-Qalin in imamo certifikat kakovosti.

Utrip življenja v našem Domu dajemo tudi zaposleni zaradi tega:

»Bodimo to kar smo,

 kajti vse drugo je že zasedeno«

                                                                                                                                                                Direktor: Franc Špilak