DOM STAREJŠIH LENDAVA
IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA

PROJEKT MOTIVAGE


 MOTIVAGE

 

 

 

 

PROJEKT MOTIVAGE                                                

                                                                                                                                                                    

Z  1.3.2020 smo začeli z projektom MOTIVAGE ( Vzpostavitev  starejšim prijazne regije na čezmejnem območju z vzpostavitvijo dolgoročnega sodelovanja za spodbujanje varne in aktivne starosti

Naziv institucije vodilnega partnerja: MURABA Korlátolt Feleősségű Európai Területi Társulat

Trajanje projekta: 1.3.2020 -31.8.2022                                                                                                       

PROJEKTNI PARTNERJI:  -     Városi gondozási Központ Szentgotthárd  (GKSZ)

 

Delež starejših prebivalcev  ( nad 65. letom) se v Evropi povečuje in narekuje korenite prilagoditve. V obeh državah beležimo visok delež starejših, ki živijo sami, izredno nizka pa je aktivnost oseb med 65. in 74. letom starosti v gospodarstvu v primerjavi s povprečnimi podatki za EU.

Starejši zlahka izpadejo iz družbenega okolja, trg dela pa jih ni sposoben zaposliti, kar vodi v izoliranost in izgubi sposobnosti za samostojno življenje. Skupnostne storitve vsem starejšim občanom ne zagotavljajo pomoči, skladne z njihovimi potrebami.  Zaradi vse hitrejšega staranja prebivalstva so potrebne inovativne rešitve, saj bodo te brez intenzivne udeležbe civilne družbe oz. brez čezmejnega povezovanja storitev kmalu postale nevzdržne.

Osnovna posebnost projekta MOTIVAGE je oblikovati celovit nabor orodij na osnovi skupne strategije, izhajajoč iz lokalnih virov, da se starejšim prebivalcem območja LENDAVA-MONOŠTER zagotovi več let zdravega in samostojnega življenja.

S projektom želimo starejšim pomagati ohraniti zdravje in vlogo v družbi na treh osnovnih področjih

  • Dejavnosti za zdravstveno prevencijo
  • Prostovoljski program za vzajemno medgeneracijsko pomoč
  • Program ponovnega aktiviranja, s katero se omogoči udeležba na trgu dela tudi po upokojitvi

 

S čezmejnim sodelovanjem se izmenjajo dobre prakse iz obeh sistemov, ki so se razvili iz različnih ureditev in tradicij, ter se tako oblikujejo nove in obetavne rešitve. S povezovanjem se medsebojno dopolnijo obstoječe rešitve in dobre prakse med dvema skupnostma na področju storitev za starejše, oskrbe in aktivnega staranja.

GKSZ je leta 2006 je v Monoštru in okoliških naseljih  kot pionirji področja prvi izoblikoval storitev domačega sistema za nudenje pomoči s signalizacijskim sistemom. Cilj projekta je, , da bi na podlagi predhodnih pozitivnih izkušenj nastal moderni sistem, ki je mogoče povezati tudi z drugimi storitvami za starejše, na področju Lendave in Monoštra, s čimer se zmanjšajo bremena socialno-oskrbovalnih sistemov in družin. Uporabniki signalizacijskega sistema so namreč značilno sposobni samooskrbe, zahvaljujoč se varnosti, ki jo nudi sistem, pa lahko ostanejo več let na svojem domu.

V Domu starejši Lendava bomo pod mentorstvom GKSZ izdelali specifike, protokole lendavskega sistema, obiskali in predstavili možnost tistim, ki potrebujejo pomoč in njihovim družinam. Ter nabavili in zagnali bomo sistem signalizacijskega sistema v regiji.

 

Sistem domače oskrbe s signalizacijskim sistemom zagotavlja varnost v lastnem okolju: omogoča daljinski nadzor življenjskih funkcij in ravni aktivnosti, prošnjo za pomoč in dvostransko komunikacijo takim starostnikom, ki brez nadzora več ne bi bili v varnosti ter se tako  razbremeni domska in domača oskrba.Izlet skupine Vijolice v Radmožance

Preberi več

KD Hotiza, ljudski pevci

Preberi več

Mladenke ob materinskem dnevu

Preberi več

KD Žižki, slovenske ljudske pevke

Preberi več

Aktivno dopoldne z Novartisom

Preberi več

Izlet s stanovalci Doma

Preberi več