DOM STAREJŠIH LENDAVA
IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA

Razvoj domskega varstva na našem območju


Varstvo v socialnih zavodih je ena izmed najstarejših organiziranih oblik družbene skrbi za stare ljudi, ki zavoljo starosti, telesne prizadetosti ali drugih okoliščin ne morejo živeti sami ali v krogu svoje družine.
Zagotavljanje zavodskega varstva našim občanom je bilo najprej, od leta 1952, vezano na vključevanje v okviru sosednje murskosoboške občine. Tega leta je bil namreč z odločbo Okrajnega ljudskega odbora Murska Sobota ustanovljen Dom onemoglih, pozneje preimenovan v Dom počitka. Dom je bil lociran v lovskem gradiču grofa Batyanija v Rakičanu v cca 200 let stari zgradbi, s kapaciteto 120 postelj. Takoj po ustanovitvi Doma so se vanj, med drugimi, vključili tudi oskrbovanci iz takrat ukinjenih »ubožnic« v Žižkih in Črenšovcih ter v glavnem »vaški reveži«, ki so bili dotlej v oskrbi po posameznih vaseh. Slabi pogoji, v katerih je deloval tedanji Dom, kot tudi pomanjkanje posteljnih kapacitet ter naraščanje števila starejših, so narekovali izgradnjo sedanjega Doma v Rakičanu , ki je bil zgrajen v začetku leta 1979. Del kapacitet sedanjega Doma je bil predviden za starostnike iz območja takratne občine Lendava.

Potrebe po domskem varstvu so v Pomurju, zlasti pa na območju UE Lendava, stalno naraščale. Statistični podatki o popisu prebivalstva v letu 1991, so pokazali, da je delež ostarelega prebivalstva na območju občine Lendava bil najvišji v primerjavi z ostalimi pomurskimi občinami in je celo presegel takratno republiško povprečje.

Zaradi naraščajočih potreb po zavodskem varstvu, težav pri vključevanju naših občanov v edini dom v Pomurju, prisotnosti narodnostno mešane populacije, za katero je predstavljalo vključevanje v druge domove še dodatno obremenitev, se je na republiškem nivoju sprejela odločitev o izgradnji Doma starejših v Lendavi.

Dom starejših Lendava je bil zgrajen leta 1994 s kapaciteto 122 postelj. Novembra istega leta so bili v Dom sprejeti prvi stanovalci, med njimi jih je največ prišlo iz Doma starejših Rakičan. Potrebe so tudi kasneje narekovale povečanje števila postelj in tako se je leta 2000 povečala kapaciteta Doma na skupno 148 postelj.

Razvoj domskega varstva gre v smeri, da se stanovalcem ustvarijo pogoji za čim bolj dostojno in blagodejno bivanje, ter da se maksimalno upošteva njihove potrebe, želje in pričakovanja. Sledi se konceptu »normalizacije« pri čemer izhajamo iz realnih potreb stanovalcev in se zgledujemo po življenju v domačem gospodinjstvu. Leta 2010 so po vzoru zahodno evropskih držav bili zgrajeni dve gospodinjski skupnosti, v neposredni bližini matičnega doma, z arhitekturo in konceptom dela, ki stanovalcem daje možnost do več zasebnosti in intimnosti, izbiro do prostega, svobodnega in varnega gibanja ter možnost izbire stanovalcem med skupnim druženjem in umikom v zasebni prostor. Trenutno je kapaciteta Doma 172 postelj

Na območju UE Lendava sta izvajalca institucionalnega varstva Dom starejših Lendava in Dom Danijela Halasa v Veliki Polani.Izlet skupine Vijolice v Radmožance

Preberi več

KD Hotiza, ljudski pevci

Preberi več

Mladenke ob materinskem dnevu

Preberi več

KD Žižki, slovenske ljudske pevke

Preberi več

Aktivno dopoldne z Novartisom

Preberi več

Izlet s stanovalci Doma

Preberi več