DOM STAREJŠIH LENDAVA
IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA

Prošnja za sprejem


PROŠNJA ZA SPREJEM

V dom sprejemamo osebe stare nad 65 let. Za sprejem lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno bivališče na območju Republike Slovenije, ali imajo dovoljenje za stalno bivanje Republiki Sloveniji.

Zaradi socialnih razmer in specifičnega zdravstvenega stanja so možni tudi sprejemi mlajših oseb.
Tisti, ki želijo postati naši stanovalci morajo podati pisno prošnjo na posebnem obrazcu, ki ga lahko dobijo pri socialni delavki doma ali na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.
 
K prošnji za sprejem je potrebno priložiti še naslednjo dokumentacijo:
zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni
potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem bivališču oziroma veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list)
dokazilo o višini prejemkov ( npr.: zadnji odrezek od pokojnine)
izjavo o (do) plačilu storitve s strani zavezanca ali odločbo pristojnega organa o oprostitvi plačila socialno varstvene storitve ( postopek vodi pristojni center za socialno delo)
Prošnja se lahko odda:
osebno v socialni službi doma
po pošti na naslov Dom starejših Lendava, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava
po elektronski pošti
 


POSTOPEK SPREJEMA V DOM
 
Zavedamo se, da za starega človeka pomeni vselitev v Dom spremembo v načinu življenja, saj prihaja v novo okolje, med ljudi z različnimi navadami in potrebami, zato dajemo zaposleni v domu velik poudarek bodočim stanovalcem že pred sprejemom v dom.

Prošnje za sprejem stanovalca v dom obravnava Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalca, ki jo sestavljajo: direktorica, socialna delavka in vodja zdravstveno negovalne službe. Ob izpolnjevanju pogojev za sprejem na osnovi priložene dokumentacije se prosilca nato uvrsti na seznam čakajočih za sprejem in se ga o tem tudi pisno obvesti roku dveh mesecev.

Socialna delavka vodi evidenco prošenj za sprejem stanovalcev.

Če je prošnja nepopolna se vlagatelja pisno pozove, da v roku 15 dni od prejema dopolni prošnjo, saj nepopolnih prošen ni možno obravnavati. Nepopolne prošnje se vodijo na posebnem seznamu in se po preteku 1 leta izbrišejo iz evidence
 


SPREJEM STANOVALCA

Novega stanovalca dom sprejme, ko je na razpolago ustrezna soba. O sprejemu ga obvestimo pisno ali telefonsko in ga povabimo, da se v roku 5 dni javi v domu zaradi sklenitve dogovora.

Sprejemi so praviloma moži ob delavnikih med 8. in 15 uro. Novega stanovalca spremljajo ob sprejemu njegovi svojci, sorodniki, prijatelji ali skrbniki.
Ob vselitvi v Dom prinese stanovalec s sabo obleko in osnovne toaletne potrebščine in osebne stvari, ki jih ima rad in na katere je navezan ( ročno delo, knjige, slike spominki, radio, TV…).

 

Prošnja za sprejem 186,5 KB Mnenje o zdravstvenem stanju 39,0 KB Izjava o plačilu oziroma doplačilu 14,4 KB

Izlet skupine Vijolice v Radmožance

Preberi več

KD Hotiza, ljudski pevci

Preberi več

Mladenke ob materinskem dnevu

Preberi več

KD Žižki, slovenske ljudske pevke

Preberi več

Aktivno dopoldne z Novartisom

Preberi več

Izlet s stanovalci Doma

Preberi več