Cene storitev institucionalnega varstva starejših so določene v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS 87/06) in s sklepom Sveta Doma starejših Lendava. K ceni storitev institucionalnega varstva daje soglasje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Standardna storitev je oskrba I, ki se zagotavlja v dvoposteljni sobi s sanitarijami.Če se storitev izvaja v triposteljni sobi, se cena storitve oskrbe I zniža za 5 %, v štiri in več posteljni sobi pa za 10 %.
V skladu s 30.členom Pravilnika se cena oskrbe II in oskrbe III določi tako, da se cena storitve oskrbe I poveča za višino dodatka za pomoč in postrežbo v skladu s predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Cena storitve dnevnega varstva starejših se določi za storitev v trajanju 8 ur dnevno, in sicer v višini 70% cene oskrbe I, oskrbe II ali oskrbe III, glede na razvrstitev uporabnikov v kategorijo oskrbe. Če se storitev izvaja več ali manj ur dnevno, se cena sorazmerno zviša ali zniža.

Zavezanci za plačilo storitev morajo na podlagi prejetih računov plačati zaračunane storitve do 18. v mesecu za pretekli mesec.Plačilo lahko izvršijo na blagajni Doma, pošti ali banki. Za nepravočasno plačilo je Dom upravičen zaračunati dolžniku zakonite zamudne obresti.

CENIK STORITEV OSKRBE Z VELJAVNOSTJO OD 1. 11. 2022 DALJE
 
 Dnevne cene po kategorijah oskrbe
    EUR
I. CENE OSKRBE PO VRSTAH SOBE          
Vrsta sobe oskrba oskrba oskrba oskrba oskrba
  I II III.a III.b IV
1. Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice    
 Oskrba 21,04 26,21 31,39 35,88 33,84
   Nadstandard          
  Skupaj: 21,04 26,21 31,39 35,88 33,84
  Skupaj 30 dni: 631,20 786,30 941,70 1.076,40 1.015,20
             
2. Dvoposteljna soba z lastno kopalnico    
 Oskrba 21,04 26,21 31,39 35,88 33,84
   Nadstandard skupaj: 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
   – lastna kopalnica + 5% oskrbe I 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
  Skupaj: 22,09 27,26 32,44 36,93 34,89
  Skupaj 30 dni: 662,70 817,80 973,20 1.107,90 1.046,70
             
3. Troposteljna soba          
  Oskrba 21,04 26,21 31,39 35,88 33,84
  Podstandard: 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
  – troposteljna soba – 5% oskrbe I 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
  Skupaj: 19,99 25,16 30,34 34,83 32,79
  Skupaj 30 dni: 599,70 754,80 910,20 1.044,90 983,70
             
4. Štiriposteljna soba          
  Oskrba 21,04 26,21 31,39 35,88 33,84
  Podstandard: 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
  – štiriposteljna soba  – 10% oskrbe I 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
  Skupaj: 18,94 24,11 29,29 33,78 31,74
  Skupaj 30 dni: 568,20 723,30 878,70 1.013,40 952,20
             
5. Enoposteljna soba s souporabo kopalnice          
 Oskrba 21,04 26,21 31,39 35,88 33,84
   Nadstandard; 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
   – enoposteljna soba + 10% oskrbe I 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
  Skupaj: 23,14 28,31 33,49 37,98 35,94
  Skupaj 30 dni: 694,20 849,30 1.004,70 1.139,40 1.078,20
             
6. Enoposteljna soba z lastno kopalnico          
   Oskrba 21,04 26,21 31,39 35,88 33,84
   Nadstandard; 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21
    – enoposteljna soba + 10% oskrbe I 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
  – lastna kopalnica + 10% oskrbe I 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11
 Skupaj: 25,25 30,42 35,60 40,09 38,05
Skupaj 30 dni: 757,50 912,60 1.068,00 1.202,70 1.141,50
7. Dvoposteljna soba – gospodinjska skupnost          
   Oskrba 21,04 26,21 31,39 35,88 33,84
   Nadstandard; 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64
    – lastna kopalnica + 5% oskrbe I 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
    – terasa, dvoposteljna soba +2,5% oskrbe I 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
    – dodatna oprema v dvoposteljni sobi – 2,5 % oskrbe 1 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
  – soba več kot 20% večja od predpisanih standardov + 2,5% oskrbe I 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
  Skupaj: 23,68 28,85 34,03 38,52 36,48
  Skupaj 30 dni: 710,40 865,50 1.020,90 1.155,60 1.094,40
             
8. Enoposteljna soba – gospodinjska skupnost    
   Oskrba 21,04 26,21 31,39 35,88 33,84
   Nadstandard; 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36
    – enoposteljna soba + 20% oskrbe I 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21
  – terasa, enoposteljna soba +5% oskrbe I 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
    – dodatna oprema v enoposteljni sobi – 5 % oskrbe 1 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
    – soba več kot 20% večja od predpisanih standardov + 5% oskrbe I 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
  Skupaj: 28,40 33,57 38,75 43,24 41,20
  Skupaj 30 dni: 852,00 1.007,10 1.162,50 1.297,20 1.236,00
             
II. ODSOTNOST – REZERVACIJA          
           
Za čas, ko je uporabnik napoten na bolnišnično zdravljenje, zdraviliško zdravljenje ali je iz drugih razlogov odsoten, se cena
  kategorije oskrbe, v katero je uporabnik razvrščen, s prvim dnem odsotnosti  zniža za stroške živil, če je odsotnost najavljena
  najmanj 2 dni prej, če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje. (11. člen Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev – Ur.l.RS, št. 87/06).
Cena oskrbe se zniža za stroške živil, ki znašajo 3,96 EUR.  
CENIK STORITEV OSKRBE Z VELJAVNOSTJO OD 01.11.2022 DALJE
 
 Dnevne cene po kategorijah oskrbe
    EUR
I. CENE OSKRBE PO VRSTAH SOBE          
Vrsta sobe oskrba oskrba oskrba oskrba oskrba
  I II III.a III.b IV
1. Dvoposteljna soba – gospodinjska skupnost          
   Oskrba 21,04 26,21 31,39 35,88 33,84
   Nadstandard; 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64
    – lastna kopalnica + 5% oskrbe I 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
    – terasa, dvoposteljna soba +2,5% oskrbe I 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
    – dodatna oprema v dvoposteljni sobi – 2,5% oskrbe 1 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
  – soba več kot 20% večja od predpisanih standardov + 2,5% oskrbe I 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
  Skupaj: 23,68 28,85 34,03 38,52 36,48
  Skupaj 30 dni: 710,40 865,50 1.020,90 1.155,60 1.094,40
       
2. Enoposteljna soba – gospodinjska skupnost          
    Oskrba  21,04 26,21 31,39 35,88 33,84
   Nadstandard; 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36
  – enoposteljna soba + 20% oskrbe I 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21
    – terasa, enoposteljna soba +5% oskrbe I 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
    – dodatna oprema v dvoposteljni sobi – 5% oskrbe 1 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
    – soba več kot 20% večja od predpisanih standardov + 5% oskrbe I 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
  Skupaj: 28,40 33,57 38,75 43,24 41,20
  Skupaj 30 dni: 852,00 1.007,10 1.162,50 1.297,20 1.236,00
             
II. ODSOTNOST – REZERVACIJA          
             
Za čas, ko je uporabnik napoten na bolnišnično zdravljenje, zdraviliško zdravljenje ali je iz drugih razlogov odsoten, se cena
  kategorije oskrbe, v katero je uporabnik razvrščen, s prvim dnem odsotnosti  zniža za stroške živil, če je odsotnost najavljena
  najmanj 2 dni prej, če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje. (11. člen Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev – Ur.l.RS, št. 87/06).
Cena oskrbe se zniža za stroške živil, ki znašajo 3,96 EUR.  
                                                       CENIK PREHRANE
                           DOM STAREJŠIH LENDAVA
cena z DDV
EUR
01.11.2022
Kosilo 6,50
Kosilo dietno 7,00
Malica za zunanje uporabnike 6,20
Zajtrk 3,00
Večerja 4,00
Malica za zaposlene  po uredbi
Zaporedna številka Storitev Cena z DDV v EUR (velja od 1. 4. 2022)
1 Prešita odeja – mala 3,90
2 Prešita odeja – velika 5,00
3 Vzglavnik 2,50
4 Deka mala 3,50
5 Deka velika 4,50
6 Tekač – preproga m2 2,50
7 Posteljna garnitura – mala 3,90
8 Posteljna garnitura – velika 5,00
9 Rjuha z elastiko – mala 1,50
10 Rjuha z elastiko – velika 2,50
11 Rjuha navadna 1,00
12 Namizni prt 1 m2 0,90
13 Pranje različnega perika (1 kg) 4,00
14 Likanje (1 kg) 1,00
15 Delovna obleka (pranje, likanje)
– srajca, bluza,
– majica,
– krilo, hlače,
– jakna, plašč,
1,50
1,00
1,50
2,50
16 Velika brisača 0,50