Cene storitev institucionalnega varstva starejših so določene v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS 87/06) in s sklepom Sveta Doma starejših Lendava. K ceni storitev institucionalnega varstva daje soglasje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Standardna storitev je oskrba I, ki se zagotavlja v dvoposteljni sobi s sanitarijami.Če se storitev izvaja v triposteljni sobi, se cena storitve oskrbe I zniža za 5 %, v štiri in več posteljni sobi pa za 10 %.
V skladu s 30.členom Pravilnika se cena oskrbe II in oskrbe III določi tako, da se cena storitve oskrbe I poveča za višino dodatka za pomoč in postrežbo v skladu s predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Cena storitve dnevnega varstva starejših se določi za storitev v trajanju 8 ur dnevno, in sicer v višini 70% cene oskrbe I, oskrbe II ali oskrbe III, glede na razvrstitev uporabnikov v kategorijo oskrbe. Če se storitev izvaja več ali manj ur dnevno, se cena sorazmerno zviša ali zniža.

Zavezanci za plačilo storitev morajo na podlagi prejetih računov plačati zaračunane storitve do 18. v mesecu za pretekli mesec.Plačilo lahko izvršijo na blagajni Doma, pošti ali banki. Za nepravočasno plačilo je Dom upravičen zaračunati dolžniku zakonite zamudne obresti.

Cenik institucionalnega varstva starejših v Domu starejših Lendava

Gospodinjska skupnost

CENIK STORITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA
Od 1.4.2023 
STORITEV CENA V EUR INDEX
1. OSKRBA I
v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij 21,52 102,28
2. OSKRBA I
v triposteljni sobi 20,44 102,25
3. OSKRBA I
v štiri in več posteljni sobi 19,37 102,27
4. OSKRBA I
v enoposteljni sobi s souporabo sanitarij 23,67 102,29
5. OSKRBA I
v enoposteljni sobi z lastno kopalnico 25,82 102,26
6. OSKRBA I
v dvoposteljni sobi z lastno kopalnico 22,6 102,31
7. OSKRBA II
v dvoposteljni sobi 27,23 103,89
8. OSKRBA II
v triposteljni sobi 26,15 103,93
9. OSKRBA II
v štiri in več posteljni sobi 25,08 104,02
10. OSKRBA II
v enoposteljni sobi s souporabo sanitarij 29,38 103,78
11. OSKRBA II
v enoposteljni sobi z lastno kopalnico 31,53 103,65
12. OSKRBA II
v dvoposteljni sobi z lastno kopalnico 28,31 103,85
13. OSKRBA III A
v dvoposteljni sobi 32,93 104,91
14. OSKRBA III A
v triposteljni sobi 31,85 104,98
15. OSKRBA III A
v štiri in več posteljni sobi 30,78 105,09
16. OSKRBA III A
v enoposteljni sobi s souporabo sanitarij 35,08 104,75
17. OSKRBA III A
v enoposteljni sobi z lastno kopalnico 37,23 104,58
18. OSKRBA III A
v dvoposteljni sob z lastno kopalnico 34,01 104,84
19. OSKRBA III B
v dvoposteljni sobi 37,88 105,57
20. OSKRBA III B
v triposteljni sobi 36,8 105,66
21. OSKRBA III B
v štiri in več posteljni sobi 35,73 105,77
22. OSKRBA III B
v enoposteljni sobi s souporabo sanitarij 40,03 105,4
23. OSKRBA III B
v enoposteljni sobi z lastno kopalnico 42,18 105,21
24. OSKRBA III B
v dvoposteljni sobi z lastno kopalnico 38,96 105,5
25. OSKRBA IV
v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij 34,21 101,09
26. OSKRBA IV
v triposteljni sobi 33,13 101,04
27. OSKRBA IV
v štiri in več posteljni sobi 32,06 101,01
28. OSKRBA IV
v enoposteljni sobi s souporabo sanitarij 36,36 101,17
29. OSKRBA IV
v enoposteljni sobi z lastno kopalnico 38,51 101,21
30. OSKRBA IV
v dvoposteljni sobi z lastno kopalnico 35,29 101,15
31. NADSTANDARD 5% za sobo ki je za 20%
večja od predpisanih standardov in normativov 1,08 102,86
32. NADSTANDARD 2,5% za sobo, ki je za 20%
večja od predpisanih standardov in normativov 0,54 101,89
33. NADSTANDARD 5% za teraso
– enoposteljna soba 1,08 102,86
34. NADSTANDARD 2,5% za teraso
– dvoposteljna soba 0,54 101,89
35.DODATNA OPREMA V SOBI 5%
– enoposteljna soba 1,08 102,86
36. DODATNA OPREMA V SOBI 2,5%
– dvoposteljna soba 0,54 101,89
37. DIETA 1,30 103,17
38. REZERVACIJA
Za čas odsotnosti oskrbovancev se zaračunava rezervacija, če je bila odsotnost najavljena najmanj 2 dni prej, če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje.
Cene oskrbe se zniža za stroške živil, ki znašajo 4,05 EUR.
CENIK STORITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA 
GOSPODINJSKA SKUPNOST
Od 1.4.2023 
STORITEV CENA V EUR INDEX
1. OSKRBA I – v enoposteljni sobi
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 29,06 102,32
2. OSKRBA I – v dvoposteljni sobi
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 24,22 102,28
3. OSKRBA II – v enoposteljni sobi
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 34,77 103,57
4. OSKRBA II – dvoposteljni sobi
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 29,93 103,74
5. OSKRBA III A – v enoposteljni sobi 
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 40,47 104,44
6. OSKRBA III A – v dvoposteljni sobi
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 35,63 104,7
7. OSKRBA III B – v enoposteljni sobi
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 45,42 105,04
8. OSKRBA III B v dvoposteljni sobi
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 40,58 105,35
9. OSKRBA IV v enoposteljni sobi
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 41,75 101,33
10. OSKRBA IV v dvoposteljni sobi
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 36,91 101,18
11. DIETA  1,30 103,17
12. REZERVACIJA 
Za čas odsotnosti oskrbovancev se zaračunava rezervacija, če je bila odsotnost najavljena najmanj 2 dni prej, če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje.
Cene oskrbe se zniža za stroške živil, ki znašajo 4,05 EUR.
                                                       CENIK PREHRANE
                           DOM STAREJŠIH LENDAVA
cena z DDV
EUR
01.11.2022
Kosilo 6,50
Kosilo dietno 7,00
Malica za zunanje uporabnike 6,20
Zajtrk 3,00
Večerja 4,00
Malica za zaposlene  po uredbi
Zaporedna številka Storitev Cena z DDV v EUR (velja od 1. 4. 2022)
1 Prešita odeja – mala 3,90
2 Prešita odeja – velika 5,00
3 Vzglavnik 2,50
4 Deka mala 3,50
5 Deka velika 4,50
6 Tekač – preproga m2 2,50
7 Posteljna garnitura – mala 3,90
8 Posteljna garnitura – velika 5,00
9 Rjuha z elastiko – mala 1,50
10 Rjuha z elastiko – velika 2,50
11 Rjuha navadna 1,00
12 Namizni prt 1 m2 0,90
13 Pranje različnega perika (1 kg) 4,00
14 Likanje (1 kg) 1,00
15 Delovna obleka (pranje, likanje)
– srajca, bluza,
– majica,
– krilo, hlače,
– jakna, plašč,
1,50
1,00
1,50
2,50
16 Velika brisača 0,50