Naše socialne oskrbovalke vam nudijo pomoč na vsakodnevni ravni v skladu z vašimi potrebami in željami. Vi oz. vaši svojci so do pomoči na domu upravičeni, če potrebujejo vsaj dve opravili iz različnih sklopov.

Temeljna dnevna opravila– oblačenje,
– umivanje,
– hranjenje,
– opravljanje osnovnih življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.
Gospodinjska pomoč– prinašanje enega obroka,
– nabava živil in priprava obroka,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega prostora,
– odnašanje smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
Ohranjanje socialnih stikov– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci, s sorodniki,
– spremljanje upravičenca pri nujnih obveznostih,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.