V okviru skupne službe v DS Lendava delujejo:

  • uprava,
  • finance in računovodstvo,
  • nabavna in skladiščna služba,
  • čiščenje in oskrba,
  • vzdrževanje in kurjava.