Zdravstveno negovalna služba vam bo zagotovila potrebno pomoč in oskrbo s strokovno zdravstveno nego in potrebne oblike varstva. 

Zdravstveno nego in oskrbo izvajajo diplomirane medicinske sestre, srednje medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege in bolničarji.

Za zdravljenje stanovalcev v domu skrbi zdravnik Zdravstvenega doma Lendava, ki vam bo dostopen v prostorih domske ambulante trikrat tedensko. Po potrebi vas bo zdravnik obiskal tudi v sobi.

Izven časa dela domskega zdravnika, bo za vas nujno zdravniško pomoč zagotovila dežurna zdravniška služba v zdravstvenem domu Lendava.

V domski ambulanti vam bodo na voljo tudi specialistične storitve s področja psihiatrije.

Za dodatne informacije vam je na voljo vodja zdravstveno negovalne službe 

Jožica Hozjan, dipl. m. s.
Telefon: 059-253-157
Elektronski naslov: jozica.hozjan@dslendava.si

Od ponedeljka do petka med 9. do 11. in od 13 do 14. ure

Osebno smo vam na voljo po predhodnem dogovoru.