Službe

V sklopu doma delujejo številke službe, ki skrbijo za varovance.

Galerije dogodkov

Vsakdanje dogajanje v domu pogosto popestrimo z raznimi kulturnimi dogodki in drugimi aktivnostmi.

Jedilnik

Tedenski jedilnik prehrane v Domu starejših Lendava.

Dobrodošli v Domu starejših Lendava, kjer živimo življenje v polnosti!

V središču Lendave nudimo mirno in udobno namestitev ter institucionalno varstvo starostnikov v lepem in mirnem okolju med prekmursko ravnico in lendavskimi goricami. Našim stanovalcem nudimo nego, podporo in družbo ter omogočamo čim bolj samostojno in aktivno življenje. Naši strokovnjaki s sočutjem in spoštovanjem poskrbijo, da oskrbovanci brezskrbno in v miru preživijo jesen življenja.  

Pazimo na svoje zdravje!

Da bi v čim večji meri zaščitili stanovalce, sebe in svojo družino ter zmanjšali tveganje za prenos COVID-19, vas v skladu z aktulanimi epidemiološkimi razmerami v Republiki Sloveniji in priporočili Ministrstva za zdravje obveščam, da v Domu starejših v Lendavi in Radencih sprejemamo naslednje ukrepe za zajezitev in obvladovanje okužb:

  • uporabljamo zaščitne maske tipa IIR (oziroma z višjo stopnjo zaščite glede na predvidene aktivnosti) za vse zaposlene in obiskovalce uporabnikov SVZ, ki prihajajo neposredno v stik z uporabniki;
  • dosledno skrbimo za higieno in razkuževanje rok;
  • redno prezračujemo prostore, pri čemer smo tudi pozorni na morebitno pregrevanje prostorov;
  • redno čistimo in razkužujemo površine, ki se jih pogosteje dotikamo (kljuk, držala, ročke);
  • vzdržujemo fizično razdaljo, kjer je to mogoče;
  • prosimo, da pri stanovalcih nista prisotna več kot 2 zdrava obiskovalca sočasno;
  • obiskovalcem priporočamo izvedbo obiska na prostem, v kolikor to dopuščajo vremenski in temperaturni pogoji;
  • obisk odsvetujemo v primeru tveganega stika z COVID-19 pozitivno osebo.

Naprošamo vas, da priporočene ukrepe dosledno upoštevate in tako pomagate varovati svoje in zdravje nam in vam dragih stanovalcev v Domu starejših v Lendavi in Radencih.

Aktualno

Vedno na dosegu

Naši strokovni sodelavci so dosegljivi 24 ur na dan. Vaši najbljižji imajo tako pri nas vedno na razpolago strokovno pomoč.

Sodobna oprema

Naš dom je sodobno opremljen in svojim oskrbovancem nudi vso udobje doma ter varnost.

Prilagojeno gibalno oviranim

Naš dom je prilagojen gibalno oviranim. Poleg ramp in dvigal, imamo tudi prilagojene sanitarije.

Redna oskrba

Strokovno osebje redno preverja zdravstveno stanje oskrbovancev ter poskrbi za primerno oskrbo.

Predstavitev zavoda

Dom starejših Lendava je javni socialnovarstveni zavod za institucionalno varstvo starejših. Ustanovljen je bil v mesecu septembru 1994. leta, svojo dejavnost pa je začel opravljati v mesecu novembru istega leta. Proti koncu omenjenega meseca je namreč Dom sprejel prve stanovalce.

Dom starejših Lendava zagotavlja institucionalno varstvo starostnikom iz UE Lendava, teh je več kot 90%, medtem, ko ostali stanovalci prihajajo iz bližnje in dalnje okolice. Povprečna starost stanovalcev je 81 let, starostna struktura pa kaže na to, da je največji delež stanovalcev starih med 80 in 90 let. V Domu živi 19 stanovalcev, ki so starejši od 90 let, med njimi pa je najstarejša stanovalka, ki bo letos dopolnila 101 leto starosti.

123 zaposlenih

skrbi za oskrbovance doma

172 oskrbovancev

v naši oskrbi

13 socialnih oskrbovalk

skrbi za 75 oskrbovancev na domu

28 let

izkušenj

Za vse, ki želijo ostati v zavetju doma, a ne brez oskrbe

Oskrba na domu

S pomočjo na domu, ki jo izvajajo naše socialne oskrbovalke, vam ali vašim svojcem nudimo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjskih opravilih ter pri ohranjanju socialnih stikov. Namenjena je vsem upravičencem, ki se zaradi svojih omejitev ne zmorejo oskrbovati sami, svojci pa take oskrbe zaradi lastnih obveznosti ne zmorejo.

Upravičenci

do pomoči na domu

Postopek

Kako pristopiti k pridobitvi pomoči na domu

Kontakt

Vodja naše službe za pomoč na domu vam je na voljo za vsa vprašanja

Skip to content