Začne se lahko na zahtevo upravičenca ali njegovega zastopnika ali na predlog zdravstvene ali socialne službe.

Po telefonu ali osebno vam predstavimo storitev, pogovorimo se o potrebah in željah v zvezi s pomočjo na domu ter o začetku izvajanja storitev. Izpolni se prošnja ter se pripravi dogovor o sodelovanju.

Kako izvajamo pomoč na domu?

  • Najkrajši čas izvajanja storitev je 30 minut.
  • Izvajanje pomoči je možno največ 20 ur na teden.
  • Storitev izvajamo od ponedeljka do nedelje, ter ob dela prostih državnih praznikih.
  • Storitve izvajamo od 06:00 do 20:00.