V Domu starejših Lendava nudimo tudi storitev dnevnega varstva.

Dnevno varstvo je namenjeno posameznikom, ki še ne potrebujejo namestitve v dom oziroma celodnevne oskrbe. Namenjeno je uporabnikom, ki za določeno število ur dnevno želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja. V primeru dnevnega varstva se uporabniki dnevno vračajo domov.

Komu je namenjeno?

Dnevno varstvo je namenjeno posameznikom, starejšim od 65 let, ki so osamljeni in potrebujejo pomoč druge osebe čez dan.

S pomočjo dnevnega varstva lahko ostanete v domačem okolju in lažje premostite čas do morebitnega kasnejšega sprejema v dom. V dnevnem varstvu vam omogočamo druženje, širjenje socialne mreže in vključitev v organizirane dejavnosti, kar vas bo okrepilo ter razbremenilo vaše svojce.

Kdaj vam je na voljo in kaj ponuja?

Dnevno varstvo vam je na voljo od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro. V skladu s predhodnim dogovorom vam storitev lahko zagotovimo tudi ob sobotah in nedeljah.

V dnevno varstvo ste lahko vključeni tudi manj kot 8 ur dnevno, izberete lahko tudi dneve v tednu, ko bi želeli biti vključeni. 

Prevoz v dnevno varstvo in domov zagotovijo praviloma svojci. V skladu z  dogovorom pa lahko prevoz zagotovi tudi Dom v skladu s cenikom.

V dnevnem varstvu zagotavljamo:

  • socialno oskrbo, 
  • manjše storitve zdravstvene nege (aplikacija zdravil, inzulina, prevez,…), 
  • organizirano prehrano – tudi dietno (zajtrk, kosilo, malica, napitki),
  • druženje skozi vodene aktivnosti (različne vadbe, kreativne delavnice, kognitivni trening, kulinarična delavnica, …) ,
  • storitve drugih strokovnih služb.