Socialna delavka vas bo spremljala vse od vašega prvega obiska v Domu, do samega sprejema. S socialno delavko se boste nato srečevali ves čas vašega bivanja v domu.

V domu izvajamo socialno delo »skupaj z vami in za vas«, ki se soočate z najrazličnejšimi težavami in stiskami.
Socialna delavka je prva oseba, ki vas bo spoznala, sprejela in sezanila z domom in domskim življenjem. Pri svojem delu skrbimo, da bodo vaše želje, potrebe in življenjske možnosti upoštevane.

V domu poamgamo pri vzpostavljanju dobrih odnosov s stanovalci, svojci in delavci v domu.

Pred prihodom v dom

Socialna delavka pred vašim prihodom v Dom:

 • izvede svetovalni razgovor v domu ali na vašem domu;
 • skrbi za administrativno delo s prejeto prošnjo;
 • ureja dokumentacijo za komisijo za sprejem, premestitev in odpust;
 • sodeluje z vašimi svojci in različnimi institucijami ter strokovnjaki različnih služb;
 • vas informira o možnih oblikah pomoči;
 • vam pomaga pri vzpostavljanju ali ohranjanju socialne mreže.

V času bivanja v domu

Socialna delavka v času vašega bivanja v Domu:

 • vam zagotavlja podporo v procesu prilagajanja na življenje v domu
 • vam pomaga pri vzpostavljanju nove socialne mreže znotraj doma in ohranjanje stare v domačem okolju
 • nudi odporo vašim svojcem in jih povezuje v sodelovanje pri dejavnostih doma
 • posreduje v konfliktnih situacijah
 • vas povezuje s prostovoljnim delom in prostovoljnimi delavci
 • sodeluje pri organizaciji različnih interesnih dejavnosti in prireditev s katerimi povezuje vas in vaše svojce

Ob odhodu iz doma

Ob vašem odhodu iz Doma:

 • obravnava vaš predlog za premestitev v drugo institucijo
 • pripravi vse potrebno za odpusta v domače okolje ali drugo institucijo
 • ureja prenehanje vašega bivanja v domu.

Za dodatne informacije vam je na voljo socialna delavka
Melita Makoter, univ. dipl. soc. del.
Telefon: 059 253 158
Elektronski naslov: melita.makoter@dslendava.si

Od ponedeljka do petka med 9. do 11. in od 13 do 14. ure
Osebno smo vam na voljo po predhodnem dogovoru.