Jedilnik ponovno

JEDILNIK-15.5.-22.5.2023.pdf

Jedilnik 15. maj 2023

JEDILNIK-15.5.-22.5.2023.pdf

Javno naročilo: Rekonstrukcija Doma starejših Lendava

Rekonstrukcija Doma starejših Lendava z namenom zagotovitve pogojev varnega delovanja v času izbruha okužb in odprava večposteljnih sob Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega  programa  za izvajanje evropske  kohezijske  politike  v  obdobju  2014-2020,  prednostne  osi  15- »REACT EU – ESRR«,  prednostno področje »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega digitalnega […]