Za sprejem v dom je potrebno izpolniti spodnje obrazce in zagotoviti naslednje dokumente:

  • Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo
  • mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ 31 dni
  • Pooblastilo zastopniku
  • izjavo o načinu plačila oziroma doplačila storitve s strani tretje osebe
  • potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem bivališču

Na vpogled nam predložite tudi veljavni osebni dokument.

Prošnja se lahko odda:

  • osebno v socialni službi doma
  • po pošti na naslov Dom starejših Lendava, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava
  • po elektronski pošti