Pralnica

v kateri se opravlja dejavnost pranja in likanja ter šivanje.

  • dnevno se v pralnici opere in zlika okrog 100 kg domskega in osebnega perila stanovalcev,
  • šivanje za domske potrebe ter osebne potrebe stanovalcev.

Vzdrževanje in kurjava

kjer se opravljajo dejavnosti:

  • vzdrževanja in nadzor naprav, napeljav, strojev, opreme in objekta,
  • organizacija servisnih popravil ter obveznih servisnih pregledov naprav in sredstev,
  • skrb za urejenost okolice Doma,
  • skrb za ogrevanje objekta.