V dom sprejemamo osebe stare nad 65 let. Za sprejem lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno bivališče na območju Republike Slovenije, ali imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Zaradi socialnih razmer in specifičnega zdravstvenega stanja so možni tudi sprejemi mlajših oseb.

Postopek uveljavitve pravice


V kolikor želite postati naš stanovalec lahko podate pisno prošnjo za sprejem ali premestitev, ki si jo lahko natisnete ali jo prevzamete v naši socialni službi.
 
prošnji za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo prosimo priložite še naslednjo dokumentacijo:

 • mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ 31 dni
 • Pooblastilo zastopniku
 • izjavo o načinu plačila oziroma doplačila storitve s strani tretje osebe 
 • potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem bivališču

Na vpogled nam predložite tudi veljavni osebni dokument.

Prošnja se lahko odda:

 • osebno v socialni službi doma
 • po pošti na naslov Dom starejših Lendava, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava
 • po elektronski pošti

Kriteriji za sprejem v dom


Komisija predlaga sprejem bodočega stanovalca iz seznama čakajočih za sprejem, ko je v Domu na razpolago ustrezno mesto in pri tem upošteva naslednje kriterije: 

 • vrstni red po prispetju prošenj oziroma dolžino čakalne dobe,
 • zdravstveno stanje uporabnika, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziroma oskrbe, 
 • bližino stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev,
 • socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema, 

druge razloge, ki opravičujejo sprejem prosilca v dom. 


Obrazci


V kolikor potrebujete več informacij o namestitvi v dom, smo vam na voljo v socialni službi Doma starejših Lendava:

 • Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo
 • mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ 31 dni
 • Pooblastilo zastopniku
 • izjavo o načinu plačila oziroma doplačila storitve s strani tretje osebe 
 • potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem bivališču

Na vpogled nam predložite tudi veljavni osebni dokument.

Prošnja se lahko odda:

 • osebno v socialni službi doma
 • po pošti na naslov Dom starejših Lendava, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava
 • po elektronski pošti

Kontakt

Telefon:  _______________, od ponedeljka do petka med 8. do 11. in od 12 do 14. ure
E-pošta: melita.makoter@dslendava.si