Rekonstrukcija Doma starejših Lendava z namenom zagotovitve pogojev varnega delovanja v času izbruha okužb in odprava večposteljnih sob

OPIS OPERACIJE: Glavni namen investicije je omogočiti primerne prostorske pogoje bivanja starostnikov v zavodu z namestitvijo v eno in dvoposteljnih sobah ter hkrati zagotoviti pogoje, ki bi omogočili tudi nemoteno in varno izvajanje dejavnosti v času izbruha epidemije ali drugih okužb. Hkrati pomeni reševanje kritičnih razmer, pokrivanje vrzeli in zagotavljanje ustreznih standardov za potrebe Doma […]