Dnevni center Odranci

Namen operacije »Dnevni center Odranci« je izgradnja dnevnega centra v občini Odranci, kjer želi Dom starejših Lendava zagotoviti storitev dnevnega varstva za osebe starejše od 65 let. Z novogradnjo bomo zagotovili kapaciteto za namestitev 10 starostnikov.

Dnevni center bo namenjen posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne oskrbe, potrebujejo pa pomoč, nadzor in organizirano obliko bivanja za določeno število ur dnevno. Storitev bo namenjena tudi osebam, ki zaradi osamljenosti v domačem okolju, želijo navezati socialne stike.

Z vključitvijo starostnikov v dnevni center, jim bomo zagotavljali osnovno oskrbo, ki pomeni dnevno bivanje in organizirano prehrano, glede na potrebe pa tudi dodatno oskrbo, socialno oskrbo in varstvo. Dnevni center hkrati podaljšuje bivanje starejših v domačem okolju.

Čas dnevnega varstva bo prilagojen potrebam posameznika in razbremenjuje družinske člane, ko so ti zaradi zaposlitve odsotni.

Bivanje v dnevnem centru k aktivnemu preživljanju vsakdanjika in krepitvi psihofizične kondicije.

Projekt je nastal v sodelovanju Doma starejših Lendava z občino Odranci, ob posluhu in zavedanju slednje, da se delež starejših v občini povečuje, kakor tudi zavedanju, da je veliko starejših osamljenih in za to, da lahko še naprej živijo v domačem okolju, potrebujejo oskrbo le določeno število ur dnevno.

CILJ PROJEKTA:

Zagotovitev nove enote, ki bo namenjena zagotavljanju dnevnih oblik varstva starejših, v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

SOFINANCIRANJE NALOŽBE:

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.