Cena storitev dnevnega varstva se določi v trajanju 8 ur dnevno, in sicer v višini 70% cene oskrbe I, oskrbe II, oskrbe IIIA, IIIB ali oskrbe IV, glede na razvrstitev uporabnikov v kategorijo oskrbe.

Če se storitev izvaja več ali manj ur dnevno, se cena sorazmerno zviša ali zniža (26.člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitvah – Ur.list št.87/06).

Oznaka storitev dnevnega varstvaCENA V EUR na dan
Oskrba I       16,79 EUR
Oskrba II       20,76 EUR
Oskrba IIIA       24,75 EUR
Oskrba IIIB       28,21 EUR
Oskrba IV       26,53 EUR
Cena prevoza v dnevno varstvo znaša 30% cene bencina in se usklajuje mesečno glede na javno objavljeno ceno bencina, ki jo objavi pristojno ministrstvo na spletni strani (za mesec november 2023 je cena neosv. 95 oktanov znašala 1,60337 eur/l = 0,48 eur na km).

Cenik je oblikovan v skldu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitvah – Ur.list št.87/06.

Cenik je veljaven od 01.12.2023