Cena dnevnega varstva znaša 70% cene oskrbnega dne, skladno s cenikom socialno varstvenih storitev Doma starejših Lendava.

Link do cenika

CENIK STORITEV OSKRBE Z VELJAVNOSTJO OD 01.11.2022 DALJE
 
 Dnevne cene po kategorijah oskrbe
  EUR
I.CENE OSKRBE PO VRSTAH SOBE     
 Vrsta sobeoskrbaoskrbaoskrbaoskrbaoskrba
  IIIIII.aIII.bIV
1.Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice     
  Oskrba21,0426,2131,3935,8833,84
  Nadstandard     
 Skupaj:21,0426,2131,3935,8833,84
 Skupaj 30 dni:631,20786,30941,701.076,401.015,20
       
2.Dvoposteljna soba z lastno kopalnico     
  Oskrba21,0426,2131,3935,8833,84
  Nadstandard skupaj:1,051,051,051,051,05
  – lastna kopalnica + 5% oskrbe I1,051,051,051,051,05
 Skupaj:22,0927,2632,4436,9334,89
 Skupaj 30 dni:662,70817,80973,201.107,901.046,70
       
3.Troposteljna soba     
 Oskrba21,0426,2131,3935,8833,84
 Podstandard:1,051,051,051,051,05
 – troposteljna soba – 5% oskrbe I1,051,051,051,051,05
 Skupaj:19,9925,1630,3434,8332,79
 Skupaj 30 dni:599,70754,80910,201.044,90983,70
       
4.Štiriposteljna soba     
 Oskrba21,0426,2131,3935,8833,84
 Podstandard:2,102,102,102,102,10
 – štiriposteljna soba  – 10% oskrbe I2,102,102,102,102,10
 Skupaj:18,9424,1129,2933,7831,74
 Skupaj 30 dni:568,20723,30878,701.013,40952,20
       
5.Enoposteljna soba s souporabo kopalnice     
  Oskrba21,0426,2131,3935,8833,84
  Nadstandard;2,102,102,102,102,10
  – enoposteljna soba + 10% oskrbe I2,102,102,102,102,10
 Skupaj:23,1428,3133,4937,9835,94
 Skupaj 30 dni:694,20849,301.004,701.139,401.078,20
       
6.Enoposteljna soba z lastno kopalnico     
  Oskrba21,0426,2131,3935,8833,84
  Nadstandard;4,214,214,214,214,21
   – enoposteljna soba + 10% oskrbe I2,102,102,102,102,10
   – lastna kopalnica + 10% oskrbe I 2,112,112,112,112,11
  Skupaj:25,2530,4235,6040,0938,05
 Skupaj 30 dni:757,50912,601.068,001.202,701.141,50
       
7.Dvoposteljna soba – gospodinjska skupnost     
  Oskrba21,0426,2131,3935,8833,84
  Nadstandard;2,642,642,642,642,64
   – lastna kopalnica + 5% oskrbe I 1,051,051,051,051,05
   – terasa, dvoposteljna soba +2,5% oskrbe I0,530,530,530,530,53
   – dodatna oprema v dvoposteljni sobi – 2,5 % oskrbe 10,530,530,530,530,53
   – soba več kot 20% večja od predpisanih standardov + 2,5% oskrbe I0,530,530,530,530,53
 Skupaj:23,6828,8534,0338,5236,48
 Skupaj 30 dni:710,40865,501.020,901.155,601.094,40
       
8.Enoposteljna soba – gospodinjska skupnost     
  Oskrba21,0426,2131,3935,8833,84
  Nadstandard;7,367,367,367,367,36
   – enoposteljna soba + 20% oskrbe I4,214,214,214,214,21
   – terasa, enoposteljna soba +5% oskrbe I1,051,051,051,051,05
   – dodatna oprema v enoposteljni sobi – 5 % oskrbe 11,051,051,051,051,05
   – soba več kot 20% večja od predpisanih standardov + 5% oskrbe I1,051,051,051,051,05
 Skupaj:28,4033,5738,7543,2441,20
 Skupaj 30 dni:852,001.007,101.162,501.297,201.236,00
       
II.ODSOTNOST – REZERVACIJA     
       
 Za čas, ko je uporabnik napoten na bolnišnično zdravljenje, zdraviliško zdravljenje ali je iz drugih razlogov odsoten, se cena     
 kategorije oskrbe, v katero je uporabnik razvrščen, s prvim dnem odsotnosti  zniža za stroške živil, če je odsotnost najavljena     
 najmanj 2 dni prej, če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje. (11. člen Pravilnika o metodologiji za     
 oblikovanje cen socialno varstvenih storitev – Ur.l.RS, št. 87/06).     
 Cena oskrbe se zniža za stroške živil, ki znašajo 3,96 EUR.