Cena storitev dnevnega varstva se določi v trajanju 8 ur dnevno, in sicer v višini 70% cene oskrbe I, oskrbe II, oskrbe IIIA, IIIB ali oskrbe IV, glede na razvrstitev uporabnikov v kategorijo oskrbe.

Če se storitev izvaja več ali manj ur dnevno, se cena sorazmerno zviša ali zniža (26.člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitvah – Ur.list št.87/06).

Oznaka storitev dnevnega varstvaCENA V EUR na dan
Oskrba I       15,98 EUR
Oskrba II       19,98 EUR
Oskrba IIIA       23,97 EUR
Oskrba IIIB       27,43 EUR
Oskrba IV       25,56 EUR

Cenik je oblikovan v skldu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitvah – Ur.list št.87/06.

Cenik je veljaven od 01.07.2023