Cene storitev institucionalnega varstva starejših so določene v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS 87/06) in s sklepom Sveta Doma starejših Lendava. K ceni storitev institucionalnega varstva daje soglasje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Standardna storitev je oskrba I, ki se zagotavlja v dvoposteljni sobi s sanitarijami.Če se storitev izvaja v triposteljni sobi, se cena storitve oskrbe I zniža za 5 %, v štiri in več posteljni sobi pa za 10 %.
V skladu s 30.členom Pravilnika se cena oskrbe II in oskrbe III določi tako, da se cena storitve oskrbe I poveča za višino dodatka za pomoč in postrežbo v skladu s predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Cena storitve dnevnega varstva starejših se določi za storitev v trajanju 8 ur dnevno, in sicer v višini 70% cene oskrbe I, oskrbe II ali oskrbe III, glede na razvrstitev uporabnikov v kategorijo oskrbe. Če se storitev izvaja več ali manj ur dnevno, se cena sorazmerno zviša ali zniža.

Zavezanci za plačilo storitev morajo na podlagi prejetih računov plačati zaračunane storitve do 18. v mesecu za pretekli mesec.Plačilo lahko izvršijo na blagajni Doma, pošti ali banki. Za nepravočasno plačilo je Dom upravičen zaračunati dolžniku zakonite zamudne obresti.

I. CENIK STORITEV OSKRBE Z VELJAVNOSTJO OD 01.07.2023 DALJE Dnevne cene po kategorijah oskrbe v EUR
Vrsta sobe oskrba oskrba oskrba oskrba oskrba
I II III.a III.b IV
1 Dvoposteljna soba z lastno kopalnico – matična enota 24,54 30,25 35,95 40,90 38,23
2 Enoposteljna soba z lastno kopalnico – matična enota 28,53 34,24 39,94 44,89 42,22
3 Dvoposteljna soba s kopalnico in teraso – gospodinjska skupnost 25,68 31,39 37,09 42,04 39,37
4 Enoposteljna soba s kopalnico in taraso – gospodinjska skupnost 30,81 36,52 42,22 47,17 44,50
5 Dvoposteljna soba 22,83 28,54 34,24 39,19 36,52
6 Dvoposteljna soba z lastno kopalnico 23,97 29,68 35,38 40,33 37,66
7 Troposteljna soba 21,69 27,40 33,10 38,05 35,38
8 Štiriposteljna soba 20,55 26,26 31,96 36,91 34,24
9 Enoposteljna soba 25,11 30,82 36,52 41,47 38,80
10 Enoposteljna soba z lastno kopalnico 27,39 33,10 38,80 43,75 41,08
II. ODSOTNOST – REZERVACIJA EUR/dan
Cena oskrbe se zniža za stroške živil * 4,23
Rezervacija enoposteljne sobe – oskrbe I 20,88
Rezervacija dvoposteljne sobe – oskrbe I 18,6
Rezervacija triposteljne sobe – oskrbe I 17,46
Rezervacija štiriposteljne sobe – oskrbe I 16,23
III. DIETA 1,36 EUR/dan
*Za čas, ko je uporabnik napoten na bolnišnično zdravljenje, zdraviliško zdravljenje ali je iz drugih razlogov odsoten, se cena kategorije oskrbe, v katero je uporabnik razvrščen, s prvim dnem odsotnosti  zniža za stroške živil, če je odsotnost najavljena najmanj 2 dni prej, če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje. (11. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev – Ur.l.RS, št. 87/06).
CENIK STORITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA 
GOSPODINJSKA SKUPNOST
Od 1.4.2023 
STORITEV CENA V EUR INDEX
1. OSKRBA I – v enoposteljni sobi
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 29,06 102,32
2. OSKRBA I – v dvoposteljni sobi
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 24,22 102,28
3. OSKRBA II – v enoposteljni sobi
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 34,77 103,57
4. OSKRBA II – dvoposteljni sobi
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 29,93 103,74
5. OSKRBA III A – v enoposteljni sobi 
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 40,47 104,44
6. OSKRBA III A – v dvoposteljni sobi
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 35,63 104,7
7. OSKRBA III B – v enoposteljni sobi
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 45,42 105,04
8. OSKRBA III B v dvoposteljni sobi
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 40,58 105,35
9. OSKRBA IV v enoposteljni sobi
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 41,75 101,33
10. OSKRBA IV v dvoposteljni sobi
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov 36,91 101,18
11. DIETA  1,30 103,17
12. REZERVACIJA 
Za čas odsotnosti oskrbovancev se zaračunava rezervacija, če je bila odsotnost najavljena najmanj 2 dni prej, če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje.
Cene oskrbe se zniža za stroške živil, ki znašajo 4,05 EUR.
                                                       CENIK PREHRANE
                           DOM STAREJŠIH LENDAVA
cena z DDV
EUR
01.11.2022
Kosilo 6,50
Kosilo dietno 7,00
Malica za zunanje uporabnike 6,20
Zajtrk 3,00
Večerja 4,00
Malica za zaposlene  po uredbi
Zaporedna številka Storitev Cena z DDV v EUR (velja od 1. 4. 2022)
1 Prešita odeja – mala 3,90
2 Prešita odeja – velika 5,00
3 Vzglavnik 2,50
4 Deka mala 3,50
5 Deka velika 4,50
6 Tekač – preproga m2 2,50
7 Posteljna garnitura – mala 3,90
8 Posteljna garnitura – velika 5,00
9 Rjuha z elastiko – mala 1,50
10 Rjuha z elastiko – velika 2,50
11 Rjuha navadna 1,00
12 Namizni prt 1 m2 0,90
13 Pranje različnega perika (1 kg) 4,00
14 Likanje (1 kg) 1,00
15 Delovna obleka (pranje, likanje)
– srajca, bluza,
– majica,
– krilo, hlače,
– jakna, plašč,
1,50
1,00
1,50
2,50
16 Velika brisača 0,50